ทำบุญเลี้ยงโรงทานงานกฐิน ณ วัดเขาไผ่

        ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท เทควิส จำกัด & STS และญาติพี่น้อง ร่วมทำบุญเลี้ยงโรงทานงานกฐิน ณ วัดเขาไผ่ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง