ทำทานกฐินสามัคคี วัดเขาโบสถ์

           ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทเทควิส จำกัด ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคีและทำทานแจกจ่ายไอศครีม ณ วัดเขาโบสถ์ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง